Výpočet zkrácení při ohybu plechu (dle tabulek)

Zadej tloušku plechu(s):
Zadej poloměr ohybu(r):
Zadej úhel ohybu(alfa):
Délka před ohybem(a):
Délka za ohybem(b):
Náčrtek

 (Úhel ve stupních v desítkové soustavě)Tlouška(s)=
Rádius(r)=
Úhel(alfa)=

Zkrácení(z)=
Délka oblouku(l)=
Celková délka(L)=