Set rozložení klávesnice pro "české a slovenské programátory" pro Linux  cz-prg cz-natprg

Úvodem:

Tato rozložení jsou rozšířena ze základního rozložení, které je v oběhu již od začátku roku 2009, používám jej všude a co vím, tak i několik dalších osob a bude určitě i spousta, o kterých nevím.
Rozložení je primárně koncipováno tak, aby bylo maximálně identické s anglickým rozložením a bylo možné zapisovat všechny potřebné „programátorské“ znaky, ale současně bylo možné psát český, slovenský, anglický, německý, španělský a francouzký text a to i, aspoň v základu, typograficky správně.
Modifikace na verzi 1.2 (17. 10. 2012) odstranila nepotřebné znaky a umožnila zapisovat i francouzký text.
Bohužel ten kdo nám umístnil klávesy ů a ú, tak nám to pěkně zavařil, protože se kryjí se znaky, které jsou velmi důležité.
Ta zmíněná rozšíření (podvarianty), se snaží nalézt komprosmis a nabídnout variantu, která je nejméně bolavá i když, co vím, je hlavně používána standardní varianta (respektive dvě) a to i za cenu toho, že ú a ů se píše s AltGr.

Původní se používá buď na Windows, kde se doplňkové varianta aktivuje pomocí Caps Lock, nebo zjednodušená varinta, označená jako cz-prg a plus někdy s druhou, která nebyla „veřejně“ nabídnuta ke stažení, a je označená cz-natprg (vznikly z cz-imega2 a cz-imega21). Tato druhá je pro linux modifikována, protože neobsahovala některé znaky (jako :; atd.) a její použití samostaně je v Linux-u odvážné (asi těžko budeme ovládat třeba víčko…). (Na Windows toto není nedostatkem, protože se vlastně jedná jen o „podmapu“ aktivovanou Caps-Lock-em).

Proč jsou soubory dva? - Protože i když ve výchozím stavu nejsou obvykle zobrazovány přepínačem klávesnic „vlaječky“, z důvodů, které mají sice logiku, tak ale stejně grafický symbol (vlajka/piktogram) je bezva věc, zabírá málo místa a je ihned patrné jaká klavesnice je aktivována. No a tyto „piktogramy“ jsou zobrazovány na základě základního jména rozložení. Tímto je možné je graficky odlišit v přepínači klávesnic.
Klávesnice je sice označena jako česká, nicméně je vhodnější ji/je mít plně odděleně od klasické české, protože nemá s ní mnoho společného.
Co se tedy týká rozložení 'cz-natprg' je bráno jako doplňek k 'cz-prg' a slouží k přepnutí při psaní delších diakritikou se množících textů (osobně ji téměř nepoužívám, ale mám informace , že používána je).

Kompletní instalace na každé nové mašině je sice jednoduchá, ale otravná, je třeba modifikovat několik souborů (dnes už snad/obvykle stačí jen modifikace souboru evdev.xml).
Stahuj tady (včetně obrázků rozložení a „vlaječek“)
Starší verze bez možnosti psaní francouzkého textu old-tady-old (včetně obrázků rozložení)

 1. zkopírovat sobory cz-prg a cz-natprg do '…/X11/xkb/symbols/' plná obvyklá cesta /usr/share/X11/xkb/symbols/
 2. do souboru …/X11/xkb/symbols.dir doplnit (pravděpodobně můžete tuto pasáž v klidu vynechat)
  -dp----- a------- cz-prg(basic)
  --p----- a------- cz-prg(qwertz)
  --p----- a------- cz-prg(bracketu)
  --p----- a------- cz-prg(bracketuzy)
  -dp----- a------- cz-natprg(basic)
  --p----- a------- cz-natprg(qwertz)
  --p----- a------- cz-natprg(bracketu)
  --p----- a------- cz-natprg(bracketuzy)
 3. do souboru…/X11/xkb/rules/base.lst doplnit v sekci ! layout (pravděpodobně tato pasáž není už nutná)
   cz-prg     Czech programming
   cz-natprg    Czech national programming
  a v sekci ! variant
   qwertz   cz-prg: qwertz
   bracketu  cz-prg: Bracket uu
   bracketuzy cz-prg: Bracket uu, qwertz
   qwertz   cz-natprg: qwertz
   bracketu  cz-natprg: Bracket uu
   bracketuzy cz-natprg: Bracket uu, qwertz
 4. do souboru…/X11/xkb/rules/base.xml a …/X11/xkb/rules/evdev.xml doplnit, třeba před <layout> český nebo na konec sekce layoutList tedy před </layoutList>.
    <layout>
     <configItem>
      <name>cz-prg</name>
      <shortDescription>CzePrg</shortDescription>
      <description>Czech programming</description>
      <languageList><iso639Id>cze</iso639Id></languageList>
     </configItem>
     <variantList>
      <variant>
       <configItem>
        <name>qwertz</name>
        <description>qwertz</description>
       </configItem>
      </variant>
      <variant>
       <configItem>
        <name>bracketu</name>
        <description>Bracket-úů</description>
       </configItem>
      </variant>
      <variant>
       <configItem>
        <name>bracketuzy</name>
        <description>Bracket-úů, qwertz</description>
       </configItem>
      </variant>
     </variantList>
    </layout>
    <layout>
     <configItem>
      <name>cz-natprg</name>
      <shortDescription>CzePrgNat</shortDescription>
      <description>Czech national programming</description>
      <languageList><iso639Id>cze</iso639Id></languageList>
     </configItem>
     <variantList>
      <variant>
       <configItem>
        <name>qwertz</name>
        <description>qwertz</description>
       </configItem>
      </variant>
      <variant>
       <configItem>
        <name>bracketu</name>
        <description>Bracket-úů</description>
       </configItem>
      </variant>
      <variant>
       <configItem>
        <name>bracketuzy</name>
        <description>Bracket-úů, qwertz</description>
       </configItem>
      </variant>
     </variantList>
    </layout>
  
Vlaječky (cz-prg.svg, cz-natprg.svg) lze například u Debian-u (Squeeze) nakopírovat i v SVG formátu do /usr/share/pixmaps/flags/ a pro aktivaci přes gconf-editor nastavit /desktop/gnome/peripherals/keyboard/indicator/showFlags na true, tj. zaškrnuto.

U všech klávesnice platí (což nemusí být z obrázků patrné):

Znaky ♀ ♂ ☺ † jsou, co vím, nepoužívané a jko kandidáti na jejich výměnu by mohly být ← ↑ ↓ ↗.

Jednotlivá rozložení (z mého pohledu důležité jsou cz-prg(basic) a cz-natprg(basic) ):

Rozdíly „brackatu“ variant jsou na českých klávesách ú/ ů" ,? .: ;˚.
Rozdíly „nat“ je více…

Základní varianta cz-prg(basic) (Czech programming - default) velký obrázek:
cz-prg(basic)

Základní varianta cz-prg(qwertz) (Czech programming - qwertz):
cz-prg(qwertz)

Kompromisní varianta cz-prg(bracketu) (Czech programming - Braket-úů):
cz-prg(bracketu)

Kompromisní varianta cz-prg(cz-prg-bracketuzy) (Czech programming - Braket-úů, qwertz):
cz-prg(bracketuzy)

Základní doplňková varianta cz-natprg(basic) (Czech national programming - default):
cz-natprg(basic)

Základní doplňková varianta cz-natprg(qwertz) (Czech national programming - qwertz):
cz-natprg(qwertz)

Kompromisní doplňková varianta cz-natprg(bracketu) (Czech national programming - Braket-úů):
cz-prg(bracketu)

Kompromisní doplňková varianta cz-natprg(cz-prg-bracketuzy) (Czech national programming - Braket-úů, qwertz):
cz-natprg(bracketuzy)


Zkuste si i klávesnici pro hlaholici