Klávesnice "České IMega (programátorské)" Linux, Windows

Rozložení klávesnice "České IMega (programátorské)" pro Linux, Windows (10, 8, 7, Vista, XP)

Úvodem:

Standartně na české klávesnici není možné rozumně zapisovat programový kód a naopak na anglické nelze překvapivě psát česky.
Ten kdo umístníl znaky ů,ú tam, kam je umístnil, „znemožnil“ použití klávesnice pro programování, či nějakou symbiózu s anglickou klávesnicí.
Tato klávesnice spojuje obojí s tím, že je primárně programovací a s klávesou CapsLock „téměř česká“. Většina „programátorů“ používá klávesnici anglickou, protože má k dispozici znaky, které potřebují neustále a na českou se přepíná jen pro potřebu zapsání lokalizovaných textů.
Většina „na internetu“ nalezených klávesnic se mi nelíbila a nebyla k dispozici pro Windows a Linux se stejným rozložením, proto jsem „zrobil“ svou a dávám k dispozici všechny zdroje k vlastním úpravám.
Klávesnice se téměř neliší od standardní anglické (pokud používáte čísla v numerické části), takže i pokud jste někde, kde nemáte k dispozici tuto klávesnici, nemáte pro základní psaní, žádné „špatné“ návyky. Česká se již liší více, ale vážný problém znamenají snad jen znaky ů,ú (kteréžto mají bohužel vysokou četnost v českém jazyce, i když bych to neřekl), a možná pro někoho diakritická velká písmena.
Kdo potřebuje napsat «lepší» text a používat znaky jako pomlčka (na cz klávesnici je jen spojovník), české či francouzké uvozovky či znak minus, jsou tyto na klávesnici obsaženy.

Trocha typografie aneb hezky česky (To že to vím, ještě neznamená, že to používám.):

Základní princip:

Vše zapisované pomocí AltGr, lze použít v aplikacích neblokující Alt+Ctrl jako zkratkové klávesy. Většina rozumných aplikací je v pohodě (OpenOffice, Eclipse, Netbeans, Word, Excel …), případně se nějaká zkratka zakáže (NetBeans tisk :)).

Pokud si nejste jisti opatrně odzkoušejte, ať nejste překvapeni, že po stisku AltGr + T se Vám například převede všechen text na velká písmena.
Rozložení klávesnice - vypadá to složitě, ale jen díky tomu že je to „All-in-one“ :) - nic se není třeba učit, píše se jako na anglické, jen háček,čárka,ů,ú, se zapisují s AltGr.
Výhodu je, že ď,ť,ň,Ď,Ť,Ň lze zapisovat i s předřadičem čárky (nejen háčku). ď,ť,ň,Ď,Ť,Ň,ó,Ó jsou také na klávesách D,T,N,O.
Se zapnutým Caps Lock-em je možné zapisovat Ě,Š,Č,Ř,Ž,Ý,Á,Í,É,Ů,Ú jen pomocí Shiftu a ě,š,č,ř,ž,ý,á,í,é,ů,ú. Některé aplikace, jako napřiklad Nero ShowTime registrují globální klávesové zkratky. Tyto zkratky lze odebrat vyhledáním aplikace v Nabídce „Start“, pravým tl. myši zvolit vlastnosti a zkratku smazat.

Linux verze pro XKB

Po stažení je ve složce "X11" soubor README.txt s postupem instalace a s patřičnými konfiguračními soubory (cz-imega, cz-imega2 a cz-imega21)
Rozdíly oproti Windows verzi:

Aktuální verze 1.2 (17. 10. 2010 doplněna Linux verze cz-imega21 a rozložení změněno ve prospěch Francie a v neprospěch ≠)

Změny: České IMega (programátorské)

Stažení, zip soubor obsahuje vše, včetně klc souboru k dalším úpravám a obrázky rozložení na dvou typech klávesnic.
Linux verze je po rozbalení ve složce X11 (pro většinu použití je vhodná varianta …2 a alternativně …21, základní varianta jen samostatně)
Ve složce "czprim12" je spustitelný soubor "setup.exe" pro Windows.
Po instalaci doporučuji na XP a 2003 restart počítače (Windows 7,8,10 není třeba).
Na windows odinstalovet lze běžným způsobem z ovládacích panelů. Po odinstalaci restartuj počítač.
Win verze vytvořena pomocí Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4 na Windows Vista 64bit.
Linux XKB verze vytvořena pomocí vi editoru.
Upozornění pro Linux: v README.txt je uvedena úprava souboru base.xml na 94. řádku, ale ve většině distribucí je nyní používán soubor evdev.xml, proto je třeba tuto změnu provést i v něm (nebo jen v něm).
Dále, pokud ve vašem systému neexistuje soubor symbols.dir, tak jeho úpravu přeskočte (soubor nevytvářejte).

Stahuj aktuální verzi včetně Linux verze (949kb) zde.

Další alternativa pro Linux je k dispozici zde


Starší verze 1.1

České IMega (programátorské)
Stahuj starší verzi 1.1c (790kb) zde.

Starší verze 1.0

České IMega (programátorské) verze 1.0
Stahuj starší verzi 1.0 (774kb) zde.

Přemapování kláves pomocí registrového klíče pro Windows

Zde je možné si vytvořit doplňkový registrový klíč pro zákaz, či přemapování některé klávesy.
Můžete zakázat například Caps Lock nebo můžete změnit funkci na Shift, a ze Scroll Lock udělat Caps Lock a tím pádem se bude výše uvedená klvesnice převádět do "české modifikované" pomocí Scroll Lock-u.
Více např. zde
(V mém případě, pravá Win nedělá nic)
Caps Lock:
Scroll Lock:
Pravá Win:
Levá Win:
Menu (v pravo vedle Win):
Jen pro aktuálního uživatele (jinak pro všechny uživatele):


Zkuste si klávesnici pro hlaholici

Domovská stránka