Langton's Ant & Generalized Ant

English

Domovská stránka
Kilobyte standard
IMegaSoftware
Moje akvárium
Teacher(jazyky-free)
Cedulky (smalt, plech)
Vývoj apod.
Meteo

Clock
Autor / Webmaster

Počitadlo: počitadlo
(Počítáno od 20.5.2005) 
Valid HTML 4.01!

Slunečnice.cz

Stahuj.cz


Obodujte aplikaci "Langton Multi Ant"
PerfektníVelmi dobráDobráŠpatnáHrozná
 5 bodů  4 body  3 body  2 body  1 bod
Odzkoušej si, vrať se a ohodnoť - dik:

Langton Multi Ant Verze: 0.66

Langtonův mravenec běhá po nekonečné šachovnici, která je na počátku celá bílá.
Vždy, když vstoupí na nové políčko, tak změní jeho barvu a zatočí:
  1. Vstoupí-li na bílé políčko, zahne doprava.
  2. Vstoupí-li na černé políčko zahne doleva.
Ze začátku to vypadá, že běhá zdánlivě nepravidelně.
Po 10 000 krocích ovšem začne "stavět dálnici".
Jedná se o lehký důkaz toho, že i když známe přesný jednoduchý princip, nejsme schopni předvídat či spočítat výsledky.

Zajimavější je ale když je mravenců vice - proto:

Postav si své mraveniště !!!

Zde máš applikaci, která ti umožní definovat si vlastní mraveniště....
Omezení applikace jsou vidět v dialogu "Setting".
Tato omezení se odvíjí od nastavení aplikace a operační paměti.

Ještě zajímavější je zobecněný mravenece (Generalized)

Zobecněný mravenec se chová stejně, jen o tom jestli vlevo nebo vpravo rozhoduje jeho program a stav daného pole.
Stavy pole se mění ve smyčce o 1 stav kupředu (na konci zas na začátek).
Program mravence je bitová maska, kde každý bit udává chování mravence v daném stavu (pořadí bitu odpovídá stavu).

Lehká nápověda:
Definice Langtonova mravence je: StartX,StartY,Smer,Barva
- smer, je smer, z kterého mravenec na počáteční pole přichází. LT,RT,RT,RB definuje směr stavby dálnice (pokud nedojde k ovlivněni jiným mravencem).
- Barva je nepovinná a je ve formátu hexadecimalní RGB barvy (jako v HTML) RRGGBB (např. 0000FF červená).

.... nebo pro zobecněného mravence Definice zobecněného mravence je: StartX,StartY,Smer,Program
- smer, je smer, z kterého mravenec na počáteční pole přichází.
- program mravence zadaný dekadicky nebo pomocí předpony 0x (nula iks) hexadecimálně nebo pomocí předpony Bx binárně, neni-li program uveden je použit program 0xAAAAAAAAAAAAAAAA (ořezáváný dle počtu stavů).

Info:
V nastavení volba "B&W ant-hil" je nejrychlejší a má dostatečně vzdálené limity.
V nastavení volba "Generalized" umožňuje více-stavový prostor zobecněného mravnece (2-64 stavů) - v tomto režimu je barvou výjádřen stav pole, narozdíl od Langtonova, kde barva identifikuje mravence.
Upozornění: Při načítání mravenců ze souboru mysli na: součástí souboru není definice typu mravence (Langtonova/zobecněného), proto musíš v "Setting" dialogu nastavit volbu o jaký typ se jedná a případně i nastavit počet stavů prostoru.

TIP:
Pro zvýšení rychlosti postupuj takto:

  1. Vyber "Hide state numbers" (Výpisy budou neaktivní a standardně se každých 5sec obnoví)
  2. "Ant square size" nastav na 0 (nevykresluje)
  3. Pomocí "Eye S/H" zavři náhledové okno.
Pro extrémní velikosti mravenišť použij "B&W ant-hil".
Pokud je tvůj počítač moc rychlý nebo moc pomalý, změn si v nastavení "Hand brake coeficient".
Pro uložení obrazu, použij kontextové menu na pravé tl. myši (v hlavní grafické části).
Pausu realizuj pomocí kliknutí na "stop ^"

Instalace:
Stáhni si aplikaci zde (formát zip)
Rozbal si archiv a spusť (Instalace není nutná).
Aplikace je zkomprimována včetně složky.
Složka obsahuje i ukázkové soubory (L na začátku = pro Langtonova mr., G = Zobecněného /Generalized/)

Licence:
Freeware, další šíření aplikace v nezměněné podobě je možné i bez vědomí autora.


Ptáte se proč ? ... protože: Tom
Main window
Main window