Obarvení hlášení či promptu

Úvodem

Vždy je hezké pokud je chyba vypsána červeně nebo napřáklad přihlášení přes ssh na určitý stroj je graficky odděleno

Jak na to

Stáhněte si terminal-colors rozbalte použijte ./terminal-colors.bash nebo ./create-ps1.bash.

Povolíme příkazu echo zpracovávat '\' pomocí přepínače '-e'.
A potom jen již podle zde uvedeného scriptu si vybereme barvičku a zapíšeme před textem, který chceme obarvit například \e[0;31m pro červenou a nesmíme zapomenou vrátit vše zpět pomocí \e[00m a to nejlépe na každém řádku, či příkazu echo.
Stejné sekvence můžeme použít i při definici PS1, ale neazpomenou opět ukončit pomocí \e[00m.

Zkuste si následující scripttík:
#!/bin/bash

echo -e '\e[1;33;44m----------------- INFO ------------\e[00m'
echo -e '\e[1;33;44m Reset color \\e[00m or \\e[0m   \e[00m'
echo -e '\e[1;33;44m \\e = \\033             \e[00m'
echo -e '\e[1;33;44m----------------- TEXT ------------\e[00m'
echo -e '\\e[0;30m \e[0;30m TEXT DARK\e[0;00m        |'
echo -e '\\e[0;31m \e[0;31m TEXT RED\e[0;00m        |'
echo -e '\\e[0;32m \e[0;32m TEXT GREEN\e[0;00m       |'
echo -e '\\e[0;33m \e[0;33m TEXT YELLOW\e[0;00m       |'
echo -e '\\e[0;34m \e[0;34m TEXT BLUE\e[0;00m        |'
echo -e '\\e[0;35m \e[0;35m TEXT PURPLE\e[0;00m       |'
echo -e '\\e[0;36m \e[0;36m TEXT CYAN\e[0;00m        |'
echo -e '\\e[0;37m \e[0;37m TEXT WHITE\e[0;00m       |'
echo -e '----------------- BOLD TEXT -------'
echo -e '\\e[1;30m \e[1;30m BOLD TEXT DARK\e[0;00m     |'
echo -e '\\e[1;31m \e[1;31m BOLD TEXT RED\e[0;00m      |'
echo -e '\\e[1;32m \e[1;32m BOLD TEXT GREEN\e[0;00m     |'
echo -e '\\e[1;33m \e[1;33m BOLD TEXT YELLOW\e[0;00m    |'
echo -e '\\e[1;34m \e[1;34m BOLD TEXT BLUE\e[0;00m     |'
echo -e '\\e[1;35m \e[1;35m BOLD TEXT PURPLE\e[0;00m    |'
echo -e '\\e[1;36m \e[1;36m BOLD TEXT CYAN\e[0;00m     |'
echo -e '\\e[1;37m \e[1;37m BOLD TEXT WHITE\e[0;00m     |'
echo -e '----------------- UNDERLINE TEXT --'
echo -e '\\e[4;30m \e[4;30m UNDERLINE TEXT DARK\e[0;00m   |'
echo -e '\\e[4;31m \e[4;31m UNDERLINE TEXT RED\e[0;00m   |'
echo -e '\\e[4;32m \e[4;32m UNDERLINE TEXT GREEN\e[0;00m  |'
echo -e '\\e[4;33m \e[4;33m UNDERLINE TEXT YELLOW\e[0;00m  |'
echo -e '\\e[4;34m \e[4;34m UNDERLINE TEXT BLUE\e[0;00m   |'
echo -e '\\e[4;35m \e[4;35m UNDERLINE TEXT PURPLE\e[0;00m  |'
echo -e '\\e[4;36m \e[4;36m UNDERLINE TEXT CYAN\e[0;00m   |'
echo -e '\\e[4;37m \e[4;37m UNDERLINE TEXT WHITE\e[0;00m  |'
echo -e '----------------- BACKGROUND ------'
echo -e '\\e[40m \e[40m BACKGROUND DARK      \e[0;00m|'
echo -e '\\e[41m \e[41m BACKGROUND RED      \e[0;00m|'
echo -e '\\e[42m \e[42m BACKGROUND GREEN     \e[0;00m|'
echo -e '\\e[43m \e[43m BACKGROUND YELLOW     \e[0;00m|'
echo -e '\\e[44m \e[44m BACKGROUND BLUE      \e[0;00m|'
echo -e '\\e[45m \e[45m BACKGROUND PURPLE     \e[0;00m|'
echo -e '\\e[46m \e[46m BACKGROUND CYAN      \e[0;00m|'
echo -e '\\e[47m \e[47m BACKGROUND WHITE     \e[0;00m|'
echo -e '----------------- EXAMPLES --------'
echo -e '\e[1;34;47m \\e[1;34;47m WHITE/BLUE BOLD\e[1;37;44m \\e[1;37;44m BLUE/WHITE BOLD \e[0;00m'
echo -e '\e[1;33;41m DO NOT FORGET RESET '
echo -e ' IT CONTINUE'
echo -e ' COLORED (recomended stop color every each line)'
echo -e ' aaaaaa \e[0;00m STOP by \\e[0;00m'
echo -e ' UFF'

Zdroje informací: